pavadījumu organizēšana

Mūsu firma nodrošina lielgabarīta kravu pārvadājumus ar ceļu policijas vai ar citu speciālo pavadījumu, atkarīgi no tādu kravu pārvadājumu noteikumiem katrā valstī, kur notiek transportēšana.